Com preparar un viatge amb mascotes a fora de la Unió Europea?

Com preparar un viatge amb mascotes a fora de la Unió Europea?

Viatjar fora de la Unió Europea és complicat i requereix planejar el viatge i organitzar-se amb temps. Recorda que si penses tornar, cal complir també els requisits per entrar de nou a Espanya.


Per saber quins són els passos a seguir, llegeix aquest protocol:


1. Consulta amb l'ambaixada o el consolat del país de destí

Cada país estableix els requisits per acceptar l'entrada d'un animal de companyia. Aquests requisits poden canviar sense previ avís, per tant, encara que consultem la informació per internet o al veterinari, sempre cal comprovar si el país de destí ha canviat algun requisit o si n'ha afegit de nous.

A internet, podem orientar-nos en aquesta pàgina web però hem de tenir clar que és una informació merament orientativa que no eximeix al propietari de contactar amb l'ambaixada o consolat corresponent.


2. Certificat de salut de l'animal

Si ens cal un certificat de salut de l'animal, aquest ens el farà el nostre veterinari mitjançant un model editat pel Consell General de Col·legis Veterinaris. En aquest document es certifica que l'animal està lliure de malalties infectocontagioses, que està en condicions de realitzar el viatge, que està vacunat de la Ràbia i es pot afegir constància de qualsevol altre requisit que el país de destí ens exigeixi.


Aquest certificat té una validesa de 10 dies, però el país de destí pot exigir que sigui de qualsevol altre període de temps menor.


3. Certificat oficial d'exportació

En algunes ocasions ens sol·liciten també el certificat oficial d'exportació. Per aconseguir-lo cal que ens dirigim als serveis veterinaris oficials que es troben a les àrees d'agricultura i delegacions i subdelegacions del govern amb el certificat de salut que ens ha fet el nostre veterinari.


Excepcionalment, hi ha alguns països com el Japó i Austràlia que tenen un model de certificat amb dues firmes, és a dir, el mateix document ha de ser firmat pel nostre veterinari i el veterinari oficial. En aquest cas i de manera excepcional no serà necessari el certificat de salut descrit en el pas 2.


4. Apostilla de la Haya o Reconeixement Consular. Pocs països requereixen aquests passos.

L'Apostilla de la Haya és una validació de l'inspector que ens ha expedit el certificat oficial, per això cal dirigir-se a la Subdirecció General d'Acords Sanitaris i Control a la Frontera del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.


El reconeixement insular és la mateixa validació però per als països no firmants del Conveni de la Haya. En aquest cas ens hem de dirigir igualment a la Subdirecció General d'Acords Sanitaris i Control en Frontera del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per validar la firma de l'inspector, però després també és necessària la legalització del certificat oficial d'Exportació en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Per últim, es pot acabar de legalitzar al Consolat o Ambaixada del país de destí.


Com tornar a Espanya des d'un país tercer?

És important que quan viatgem amb mascotes, pensem en la tornada abans de marxar. Per a tornar de països que no figurin a la llista de l'annex II del Reglament Nº (UE) 576/2013 cal que els animals s'hagin sotmès a un test serològic per la valoració d'anticossos de ràbia i cal haver obtingut el resultat mínim necessari.

En aquest cas ens trobem en dues possibilitats:

  • L'opció recomanada és realitzar el test a Espanya abans de marxar, en aquest cas, es fa l'analítica a l'animal un cop vacunat de la ràbia i superats almenys els 21 dies després de la primovacunació. Aquest test s'ha de realitzar en un laboratori autoritzat per la UE.
  • En el cas que l'animal hagi abandonat Espanya sense haver realitzat el test, serà necessari efectuar-lo abans de tornar, però hi ha uns requisits que ens poden comportar alguns maldecaps:
  • El test ha de ser realitzat en un laboratori autoritzat per la UE i no n'hi ha a tots els països. Podeu consultar la llista dels laboratoris autoritzats aquí
  • En aquest cas, hauran de passar 3 mesos d'ençà que s'extreu la sang fins que l'animal estigui autoritzat per tornar a Espanya.
  • Si es dóna la situació que durant el vostre viatge a un país tercer heu trobat una mascota que voleu adoptar, aquesta també haurà de complir els requisits, ha de ser vacunada de ràbia, després d'un mes se li ha de fer el test de titulació d'anticossos i 3 mesos després podrà ser autoritzada per entrar a Espanya (és a dir, no es podrà importar cap animal de menys de 7 mesos!).
  • Aquest test, si es continuen sempre degudament les pautes de vacunació per la ràbia, no serà necessari repetir-lo i valdria durant tota la vida de l'animal.


No complir la normativa quan viatgem pot comportar la immobilització de l'animal en quarantena, la reexpedició al país d'origen o inclús el sacrifici per motius sanitaris. Les despeses econòmiques de qualsevol de les actuacions seran a càrrec del propietari.Tornar a notícies