Com aconseguir la Llicència per la tinença i conducció de gossos perillosos (PPP)?

Com aconseguir la Llicència per la tinença i conducció de gossos perillosos (PPP)?

Si tens un gos considerat PPP o en vols adoptar un, necessites treure’t la llicència per la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos. És un tràmit pesat, que requereix molta documentació i que ens comporta molts dubtes al respecte. Aquí us informarem dels requisits i la documentació que heu d’aportar així la manera d’aconseguir-la.


Cal que sigueu conscients que cada 5 anys cal renovar aquesta llicència, i per a renovar-la caldrà entregar de nou tota la documentació.


Les normatives que regulen aquest tema a nivell estatal són dos: El Real Decret 287/2002, de 22 de març, per el que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. A nivell autonòmic, cada comunitat autònoma té la seva normativa, així mateix, cada municipi també ho regula a la seva manera.


La llicència ens la atorga l’administració local, és a dir, l’Ajuntament del municipi on resideixes. És allà on t’has de dirigir per a què t’informin dels requisits i la documentació que cal aportar. Al tenir diferents normatives segons comunitats autònomes i municipis pot variar lleugerament d'un poble a l'altre.


De forma general, els requisits que hem de complir són:

 • Ser major d’edat
 • No estar condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar provat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000€ (aquesta quantitat varia en cada comunitat autònoma, a Catalunya és: 150.253€).


Escrit així sembla fàcil, però no ho és tant, com demostres que compleixes els requisits?

La documentació que has d’aportar és la següent:

 • DNI o passaport del sol·licitant i la seva fotocòpia
 • Fotografia de carnet* (segons l’Ajuntament)
 • Certificat d’antecedents penals: L'emissió d’aquest certificat comporta una taxa de 3,74€ i es pot sol·licitar de 3 maneres diferents:
 • On-line: Mitjançant la seu electrònica del Ministeri de Justícia, d’aquesta manera rebrem el certificat aproximadament en 24-72h
 • Presencialment: a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia o, només a la comunitat autònoma de Madrid, també a la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, on s'obté generalment d'immediat.
 • Per correu postal: Mitjançant el formulari 790, d’aquesta manera acostuma a tardar uns 10 dies però donat que depèn de l’eficàcia del correu postal es podria allargar el plaç (nosaltres recomanem comptar que pot tardar fàcilment 30-40 dies)
 • Còpia de la pòlissa contractada de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i el rebut acreditatiu de la mateixa. Moltes vegades l’assegurança de la llar pot incloure l’assegurança d’un animal domèstic sense un cost afegit o per un suplement relativament baix, sempre s’ha de contactar amb l’asseguradora informar del tipus d’animal, el número de microxip que l’identifica i que la pòlissa cobreixi l’import econòmic corresponent.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (certificat mèdic): S'obté en els mateixos centres que els certificats mèdics per al carnet de cotxe i cada centre tindrà la seva tarifa de preus.
 • Fotocòpia de la cartilla sanitària o del passaport i de les vacunacions de l’animal.
 • Acreditació de la identificació de l’animal amb microxip
 • Sol·licitud d’alta al cens municipal d’animals
 • Document de pagament de la taxa/preu públic municipal
 • Certificat conforme no s’ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus (art. 13 Llei 50/1999); en alguns ajuntaments pot ser vàlida una declaració jurada enlloc del certificat.


I ara, si ja ho tens tot, ja pots gaudir del teu gos considerat potencialment perillós. Juga molt amb ell, mima’l i passeja’l molt. Si no n’has tingut mai cap abans, t’adonaràs de lo carinyosos i bons que poden arribar a ser si se'ls tracta bé.


Per aprendre i llegir més sobre els gossos considerats potencialment perillosos, navega per aquests links:Tornar a notícies