Com llegir l'etiqueta del pinso?

Com llegir l'etiqueta del pinso?


Al centre veterinari de Cadaqués Es cau d'en Pinxo volem que tothom pugui llegir i entendre l'etiqueta del pinso de la seva mascota. A l'etiqueta hi diu moltes coses, però sovint ens costa entendre la informació que realment hi ha.


Saps com comparar dues dietes?

T'imagines que un pinso que indiqui "amb pollastre" pot portar només un 4% de pollastre?

Segueix llegint i aprèn a entendre tot el que hi ha a l'etiqueta!


Què és l'etiqueta i quina informació ens aporta?


L'etiqueta és un document legal necessari perquè una dieta es pugui comercialitzar. En aquest document hi ha unes dades obligatòries i s'han d'escriure d'una manera en concret d'acord amb la llei i amb el Codi de Bones pràctiques en l'etiquetatge de la FEDIAF.


Algunes de les dades que ha d'incloure són:

 • Nom i descripció del producte
 • Composició (ingredients) i components analítics (% proteïna, % cendres...)
 • Informació sobre els additius
 • Data de durabilitat mínima i lot
 • Nom del fabricant o distribuïdor i dades de contacte
 • Com utilitzar el producte
 • Declaració de pes net i/o quantitat neta


Què significa l'ordre dels ingredients?

Els ingredients s'indiquen per ordre decreixent de pes hidratat (tal qual com s'utilitza per elaborar el pinso) i poden indicar-se específicament o per categoria (carns i subproductes carnis, cereals...).


Això significa que ens podem trobar una etiqueta on el primer ingredient és carn fresca 40% però aquesta conté aproximadament un 60% d'humitat, per tant, realment ens aporta molt menys nutricionalment que un 15% de farina de carn que tindria aproximadament un 10% d'humitat i quedaria enrere en la llista.

També es pot donar el cas que en una etiqueta s'indiqui tots els productes carnis per separat, per exemple: Blat (28%), pollastre deshidratat (15%), xai deshidratat (12%), pollastre fresc (8%), blat de moro, arròs... En aquest exemple, el primer ingredient és blat (un cereal), però si en lloc d'indicar els diferents ingredients carnis per separat aquests es descrivissin en categoria (carn i subproductes carnis) representaria un 35% de la llista d'ingredients i apareixeria per davant del blat tot i mantenir-se la mateixa composició.


Per això podem dir que l'ordre dels ingredients no ens aporta informació concreta sobre la qualitat de l'aliment ni sobre l'aportació nutricional de cada un, sinó que cal valorar tota la informació de l'etiqueta.


I si ens fixem exclusivament en la composició?

Últimament hi ha hagut un moviment que ha fet creure que el més important d'un pinso és la descripció de la composició. Sovint el que busquen és un alt % de proteïna a la composició que s'indica a l'etiqueta, però aquest valor no ens indica la qualitat de la dieta, és més, ni tan sols ens indica d'una manera directa i real la quantitat de proteïna que aporta el pinso per poder-lo comparar amb un altre d'una manera fàcil i ràpida. No t'ho creus? Segueix llegint i mira els nostres exemples!


La composició de la dieta està indicada a l'etiqueta en % de matèria seca. Aquesta dada no ens és fàcil d'utilitzar per a comparar-ho amb una altra dieta, ja que ens convé comparar-les sempre en base energètica (la quantitat que ha de menjar l'animal es calcula en calories no en grams!), per tant, ens caldrà fer els càlculs necessaris de la següent manera:


1. El primer que ens cal, és coneixer la EM del producte, és a dir, quantes kcal té per 100g:

3,5 x Proteïna (%) + 8,5 x Greix (%) + 3,5 x Carbohidrats (%) = EM/100g Producte

2. Si no disposem del % de Carbohidrats, l'hem de calcular de la següent manera:

CH (%) = 100 - % Proteina - % Greix - % Matèria inorgànica - % Fibra Bruta - % d'Humitat (cal suposar un 8-10% si no s'indica)

3. Ara que tenim el % de CH, tornem al pas 1 i completem la fòrmula obtenint ja l'EM/100g de Producte

4. El que volem saber és la quantitat de Kcal que ens aporta, per exemple, la proteïna en 100 kcal del producte

100 Kcal Producte x EM Producte (g/Kcal) x MS de prot / 100g P x 3,5 (Kcal Prot / g Prot) = % de Proteina EM


Comparem diverses dietes de gos:


Comparem diverses dietes de gat:

Què és una al·legació?


Una al·legació és qualsevol informació de l'etiqueta o presentació que anuncia la presència o absència d'una substància en el pinso, una característica o un procés nutricional específic, o fins i tot, una funció específica relacionada amb qualsevol d'ells.


Quan un embalatge inclou una al·legació, aquesta ha de quedar justificada a la llista d'ingredients, fins i tot si aquests es descriuen en categories. Per exemple, un pinso que digui que és ric en pollastre, a la llista d'ingredients haurà de dir: carn i subproductes carnis (mín. 4% pollastre).


Exemple: si al·lega que el pinso conté un 50% de carn, això ha de ser cert, i implicarà que haurà d'indicar els % a la llista d'ingredients, i tots el que indiquin un ingredient d'origen carni han de sumar 50%. Això no indica que un pinso sigui millor o pitjor, cal tenir en compte que si aporta, per exemple, 50% de pollastre fresc, tenint en compte que l'aportació proteica és aproximadament el 20% (60% aigua i no tot el pollastre és proteïna 100%), en realitat aquest només aporta un 10% de proteïna. És a dir, per fer 100g de pinso, hi ha 50g de carn, que aporten en total només 10g de proteïna. En aquest pinso caldrà una altra font de proteïna.


Altres al·legacions que podem trobar a l'etiquetatge i la seva definició legal són:

 • Natural: La paraula natural es refereix únicament per descriure els components de l'aliment als que no s'ha afegit res i que únicament han estat sotmesos a un procediment físic per fer-los utilitzables en la producció de l'aliment mantenint la seva composició natural (congelació, concentració, extracció sense productes químics, assecat, pasteurització o fumat sense productes químics; els processos microbiològics, enzimàtics o d'hidròlisi també queden inclosos en el concepte natural.
 • Sabor/aroma: 0% del component principal mencionat. Serà necessari declarar l'aromatitzant en els additius.
 • Amb sabor/ amb aroma: conté entre 0% i 4 % de l'ingredient mencionat.
 • Amb/conté: Mínim 4% del producte o dels productes mencionats
 • Ric en: Conté almenys un 14% del producte o productes mencionats.
 • Menú (o cena en castellà): Conté com a mínim un 26% del producte o productes mencionats.

Cal que sàpigues també aquestes definicions:

 • Aliment sec = humitat menor al 14%
 • Aliment semi-humit = humitat entre 14 i 60%
 • Aliment humit = humitat superior al 60%


És millor la carn fresca o la carn deshidratada?

Utilitzar carn fresca o deshidratada no provoca diferencies nutricionalment en el pinso en concret. La carn es deshidrata per tal d'assegurar el transport i la manipulació amb menys riscs de contaminació. A més a més, és més fàcil extrusionar (necessari per fer croquetes). La carn fresca s'ha de congelar per poder-la introduir a l'extrusionador.

Però molt probablement, els pinsos amb carn fresca tinguin una millor palatabilitat.


Què signifiquen les expressions «premium» i «superpremium»?

En un principi s'entenia que una dieta «superpremium» era aquella que mantenia sempre la seva composició invariable mentre que les «premium» sí que variaven la composició en funció del preu de mercat de cada matèria seca (per exemple menys carn de xai i més de pollastre) però la realitat actual és que la classificació «premium» o «super-premium» és auto-aplicada i no significa res legalment.


Si vols aprendre més sobre nutrició, segueix-nos a les xarxes socials on continuarem publicant més informació. Quan els pròxims articles estiguin publicats, també en posarem els enllaços aquí.
Tornar a notícies