Radiografies

Radiografies

Al centre veterinari de Naturcan de Roses disposem d'aparell de radiologia digital que ens permet fer radiografies a qualsevol animal, ja sigui per al diagnòstic o per a controlar l'evolució d'una fractura.